Koło Przewodników Tatrzańskich

im. Tadeusza Szczerby w Gliwicach

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kursy na uprawnienia - historia

I Kurs na uprawnienia przewodników tatrzańskich

5.11.1967. Egzamin wstępny.

Komisja Egzaminacyjna w składzie: Stanisław Wolny, Tadeusz Staich (członkowie KTG ZG PTTK), Tadeusz Krotoski i Tadeusz Szczerba zakwalifikowała 57 osób, z tego 37 z Gliwic, 7 z Rybnika, 6 z Zabrza oraz Bytomia, Katowic, Rudy Śląskiej i Żywca.

Kierownikiem kursu został Tadeusz Szczerba. Wykłady trwały od 5.11.1967 do 15.03.1969. Wykładowcami byli:

Zdzisław Kirkin-Dziędzielewicz- taternictwo, historia taternictwa

Leopold Kobierski - przyroda

Edward Maleta - geografia

Wojciech Niederliński - historia Polski, metodyka

Wiesław Sanecki - problematyka terenu

Jerzy Szubert - ratownictwo, pierwsza pomoc

Tadeusz Staich topografia Podtatrza, etnografia, kultura i sztuka, metodyka

Tadeusz Szczerba - topografia Tatr i Podtatrza

Stanisław Wolny - historia Tatr i Podtatrza

 

Egzaminy

11-16.10.69.- Egzamin praktyczny I grupy z Witoldem H. Paryskim (WHP):

 1. Sucha Góra – Zuberec – Huciańska Przełęcz Wyżnia – Ostra – wylot doliny Jałowieckiej
 2. Liptowski Mikułasz – Trzy Studnie – Jamski Staw – Szczyrbskie Jezioro – Stary Smokowiec – Poprad
 3. Biała Woda – Dolina Kieżmarska – Koperszady Przednie – Przełęcz pod Kopą – Koperszady Zadnie – Jaworzyna
 4. Objazdówka na trasie: Jaszczurówka – Głodówka – Bukowina – Białka – Nowy Targ – Biały Dunajec
 5. Wycieczka Doliną Kościeliską (WHP, J.Krupski), po południu egzamin z elementów wspinaczki, historii taternictwa i pierwszej pomocy (Eugeniusz Strzeboński)

W egzaminie uczestniczyli: Antonina Jędruś, Marian Gładki, Marian Kunicki, Wojciech Moszyński, Witold Pradellok, Zbigniew Rudnicki, Wiesław Ulatowski, Stanisław Woźnica, Ignacy Żak.

24-28.05.70.- Egzamin praktyczny II grupy kandydatów

 1. Jabłonka – Chyżne – Żaszków – Przełęcz na Wierch – Stankowiany – Liptowski Mikułasz
 1. Dolina Demianowska – Wychodna – Ważec – Szczyrbskie Jezioro – Tatrzańska

Łomnica – Poprad

 1. Kieżmark – Gniazda – Czerwony Klasztor – Spiska Stara Wieś – Magurska Przełęcz –

Spiska Biała – Tatarzańska Kotlina Ździar – Zakopane

 1. Egzamin z elementów taternictwa – wspinaczka w Dolinie nad Capkami.

Egzamin zdawali: Henryk Dąbrowski, Danuta Dorna, Zbigniew Karge, Helena Krajewska, Eugeniusz Malcherek, Edward Maleta, Franciszek Piątek, Aleksander Rybarek, Wiktor Salamon, Halina Ziaja. Na drugą klasę zdawał Tadeusz Szczerba.

Egzaminowali: WHP, Zofia Radwańska – Paryska, Kazimierz Dziób, Eugeniusz Strzeboński.

 1. września odbył się w Krakowie egzamin teoretyczny, który obejmował problematykę Tatr oraz zagadnienia ogólne. W komisji egzaminacyjnej zasiadali: Marceli Ofiarski, i Lesław Bochenek z WKKFiT w Krakowie, WHP, Kazimierz Dziób oraz Janusz Kalinowski z WKKiF w Katowicach.

W wyniku egzaminu uprawnienia przewodnika tatrzańskiego III klasy uzyskali, otrzymując następujące nr-y blachy:

 1. Danuta Dorna 264
 2. Marian Gładki 275
 3. Zbigniew Karge 265
 4. Helena Krajewska 266
 5. Marian Kunicki 267
 6. Edward Maleta 268
 7. Wojciech Moszyński 269
 8. Zbigniew Rudnicki 270
 9. Aleksander Rybarek 271

10.Wiktor Salamon 272

11.Wiesław Ulatowski 273

12.Stanisław Woźnica 274

13.Ignacy Żak 263

14.Witold Pradellok 340

Miesiąc wcześniej egzamin teoretyczny na II klasę zdał Tadeusz Szczerba.

 

6 marca w Murzasichlu odbyło się uroczyste blachowanie, w którym uczestniczył wielce zasłużony dla kursu Tadeusz Staich. W następnym dniu gliwiccy przewodnicy złożyli wizytę pp. Zofii i Witoldowi Paryskim.

Po zakończeniu kursu w Gliwicach było 17 przewodników tatrzańskich. Poza kursantami byli to:

 • Tadeusz Szczerba,
 • Leonid Andrejew
 • Janusz Lach.

Przewodnicy tatrzańscy wstąpili do istniejącego Koła Przewodników Turystycznych.

Specyfika przewodnictwa tatrzańskiego spowodowała utworzenie odrębnego Koła

Przewodników Tatrzańskich. Stało się to 29 stycznia 1973r.

 

 

II Kurs na uprawnienia przewodników tatrzańskich

10.11.75. odbył się egzamin wstępny, w wyniku którego na kurs zakwalifikowało się 46 osób (35 z Gliwic, 4 z Katowic, Tarnowskich Gór, Rybnika, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Zabrza). Wieczornica w dniu 25.11.75. zainaugurowała kurs w 100 rocznicę przewodnictwa.

Kierownikiem kursu został Tadeusz Szczerba. Wykłady trwały od listopada 1975r. do maja 1976r. Wykłady prowadzili:

Lesław Bochenek - historia Tatr i Podtatrza, historia Polski

Zdzisław Kirkin-Dziędzielewicz- taternictwo, ratownictwo

Kazimierz Dziób - metodyka przewodnictwa

Leopold Kobierski - przyroda, jej zasoby i ochrona

Zbigniew Kozak - gospodarka na terenach górskich

Jan Krupski - metodyka

Władysław Krygowski - historia turystyki górskiej

Marian Kunicki - kultura, sztuka, drogi dojazdowe polskiego i słowackiego Podtatrza

Bożena Kurowska - pierwsza pomoc

Edward Maleta - geografia gór polskich

Tadeusz Szczerba - topografia Tatr

Barbara Twaróg - przyroda Tatr i Podtatrza, etnografia

Stanisław Wiśniewski - geografia turystyczna Polski, historia sztuki, piśmiennictwo

 

12-15.09.76. Egzamin I grupy

 • Stary Smokowiec – Tatrzańska Łomnica – Wlk. Łomnica – Smokowiec
 • Stary Smokowiec – Gierlachów – L. Hradek – L. Mikułasz
 • Rużomberk – Dolny Kubin – Zuberec – Murzasichle

Egzaminowali: WHP i Kazimierz Dziób. Zdających wspomagają Tadeusz Szczerba i Marian Kunicki.

Egzaminy teoretyczne odbywają się u WHP i Zofii Radwańskiej – Paryskiej.

 

7.10.76. Egzamin teoretyczny w Krakowie

9.10.76. Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym przewodniczący Komisji Przewodnickiej ZW PTTK, Janusz Kalinowski po przyrzeczeniu przewodnickim wręczył legitymacje dwunastu przewodnikom, którzy otrzymali blachy z następującymi numerami:

 1. Józef Białek 437
 2. Jan Giza 438
 3. Marek Jenner 439
 4. Stefan Kaczmarczyk 440
 5. Tadeusz Kochański 441
 6. Marek Korecki 442
 7. Bożena Łuczyk 443
 8. Stanisław Orczyk 444
 9. Edward Puchlerski 445

10.Grzegorz Siubka 446

11.Piotr Szczerba 447

12.Antoni Sznirch 448

 

24-27.05.77. Egzamin II grupy

Egzamin praktyczny z udziałem WHP, Zofii Radwańskie – Paryskiej, Eugeniusza Strzebońskiego i Władysława Cywińskiego na trasie: Zakopane – Chochołów – Zuberec – Huciańska Przełęcz – Liptów; Droga Wolności w Tatrzach Słowackich; Zakopane – Orawa – Nowy Targ – Zakopane.

W wyniku egzaminu uprawnienia przewodnickie uzyskali:

 1. Jerzy Czernek 451
 2. Kazimierz Gajos 452
 3. Bernard Heryszek 453
 4. Kornelia Huczała 454
 5. Aleksander Leszczyna 455
 6. Edmund Mogielnicki 456
 7. Norbert Rekus 457
 8. Zygmunt Rychlicki 458
 9. Zygmunt Rykiert 459

10.Anna Słowik 460

11.Franciszek Spas 461

12.Łukasz Walichiewicz 462 – pierwszy przewodnik tatrzański SKPG Harnasie

13.Leszek Wałaszek 463

14.Zbigniew Wiatrak 464

 

Równocześnie na wyższe klasy zdali:

Tadeusz Szczerba (I klasa) i Marian Kunicki (II klasa)

28-1.10.77. Wycieczka a Zachodnie Tatry Słowackie.

1.10.77. już na polskiej Orawie, w Lipnicy Wielkiej odbyło się blachowanie II grupy przewodników z udziałem Witolda Henryka Paaryskiego, Zofii Radwańskiej – Paryskiej, Kazimierza Dzióba, Jana Krupskiego, Piotra Lichaczewskiego z Koła Zakopiańskiego, Edwarda Jarosza – przedstawiciela Komisji Przewodnickiej ZW PTTK oraz prezesa ZO PTTK Zdzisława Brzezińskiego. Imprezę uświetniły występy zespołu Ludwika Młynarczyka.

Po zakończeniu II kursu Koło liczyło 42 przewodników ( odeszli: Janusz Lach, Aleksander Rybarek i Leszek Wałaszek; z koła katowickiego przybył wybitny taternik, przewodnik II klasy Zdzisław Kirkin – Dziędzielewicz).

W 1978 r. uprawnienia przewodnickie uzyskał Józef Mazgaj (odznaka nr 542), Zbigniew Karge zdał egzamin na II klasę.

 

 

III Kurs na uprawnienia przewodników tatrzańskich

W 1978 przystąpiono do organizacji III kursu przewodników tatrzańskich. W czerwcu i listopadzie odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których na kurs przyjęto 72 osoby z: Gliwic, Katowic, Rudy Śląskiej, Tych, Zabrza, Siemianowic, Brzeszcza, Chorzowa, Sosnowca, Bytomia, Orzesza, Jastrzębia, Będzina, Rybnika, Bielska-Białej, Knurowa, Ziemięcic Opola, Kędzierzyna, Prudnika, Cieszyna, Częstochowy, Myszkowa i Poznania.

 

10-12.1178. – Inaguracja kursu w Murzasichlu.

Wycieczkę szkoleniową prowadzili: WHP i Zofia Radwańska – Paryska. Odbyło się też spotkanie z wicedyrektorem TPN Jerzym Zembrzuskim. Wykłady odbywały się w maju 1978 i 79r. Kierownikiem kursu został Tadeusz Kochański prowadząc również zajęcia z taternictwa. Poza tym wykładowcami byli:

 

Maciej Gąsienica - ratownictwo, działalność GOPR

Marian Kunicki - topografia i drogi Podtatrza

Wojciech Niederliński - historia, metodyka przewodnictwa

Tadeusz Staich - literatura i etnografia

Tadeusz Szczerba - topografia Tatr

Barbara Twaróg - przyroda i etnografia Tatr i Podtatrza

Jerzy Zembrzuski - ochrona przyrody Tatr

 

8-13.05.79. Egzamin praktyczny I grupy z udziałem WHP, Jana Krupskiego, Piotra Lichaczewskiego, Macieja Gąsienicy i Jerzego Zembrzuskiego na trasie:

 • Kasprowy Wierch – Świnica – Zawrat – Zmarzły Staw – Czarny Staw – Kuźnice,
 • Podbiel – Zuberec – Huciańska Przełęcz – Ostry Wierch Kwaczański – L.Mikułasz,
 • Stary Smokowiec – Ździar – Jaworzynka Spiska – Łysa Polana,
 • Objazd Podhala: Bukowina – Białka – Nowy Trag – Zakopane.

 

W Zakopanem egzaminowali również: Konstanty Stecki i Robert Janik.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego przed komisją WKKFiS w Krakowie uprawnienia przewodników uzyskali:

1.Andrzej Bigaj 594

2.Józef Jarosz 595

3.Barbara Jelonek 596

4.Kazimierz Kowalczyk 597

5.Jan Kowalik 598

6.Jan Nogaś 599

7.Iwona Sienkiewicz 600

8.Alicja Siomkajło 601

9.Kazimierz Tendera 602

10.Janusz Wojnar 603

11.Marek Zygmański 604

Równocześnie Edward Puchlerski zdał egzamin na II klasę.

19.04.80. – w Murzasichlu odbyło się blachowanie z udziałem WHP, Jana

Krupskiego, Kazimierza Dzióba i Janusza Kalinowskiego.

25-27.10.80 – Egzamin II grupy

 

Uprawnienia uzyskali:

1.Jacek Bilski 614

2.Bolesław Bratek 615

3.Ryszrd Hilszczański 616

4.Piotr Kandzia 617

5.Michał Poniatowski 620

6.Maciej Siudut 621

7.Czesław Sojka 622

8.Filip Wańczura 623

9.Mieczysław Żagan 624

 

W późniejszym terminie zdali:

10.Andrzej Kowalski

11.Paweł Mrówczyński

obaj jednak nie wstąpili do naszego Koła.

Po zakończeniu III kursu Koło liczyło 60 przewodników (przybyło 20 przewodników; odeszli: Franciszek Spas, Łukasz Walichiewicz), z tego I klasę posiadała 1 osoba, II klasę – 4 osoby. Tadeusz Szczerba i Marian Kunicki zostali instruktorami przewodnictwa.

 

 

IV Kurs na uprawnienia przewodników tatrzańskich

Z inicjatywy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, z myślą o wykształceniu kadry przewodników – nauczycieli, przystąpiono do organizacji IV kursu.

23-26.05.88. – Egzaminy wstępne.

Kierownikiem kursu został: Tadeusz Szczerba, a jego zastępcą Tadeusz Kochański. Zajęcia teoretyczne na kursie odbywały się w szkolnym schronisku młodzieżowym „Ślązaczek” w Gliwicach. Wykłady i ćwiczenia prowadzili:

Danuta Daroszewska - pierwsza pomoc

Kazimierz Dziób - historia Podtarza, metodyka

Wojciech Gąsienica Byrcyn - ochrona przyrody

Tadeusz Kochański - taternictwo, ratownictwo, historia poznania Tatr

Marian Kunicki - topografia i drogi dojazdowe Tatr i Podtatrza

Antoni Kuśka - przyroda Tatr

Edward Maleta - geografia Tatr

Józef Pitoń - folklor, etnografia

Tadeusz Szczerba - topografia Tatr

Wiesław Ulatowski - ćwiczenia z taternictwa

Marek Zygmański - ćwiczenia z taternictwa

 

Egzaminy

Kursantów egzaminowała komisja w składzie: Władysław Cywiński (przewodniczący), Jacek Bilski, Kazimierz Dziób, Jan Krupski, Piotr Lichaczewski i Paweł Skawiński.

 

22-27.09.90. – Zakopane Łysa Polana – Bobrowiec – Chyżne – Zakopane K.Dziób, P.Lichaczewski, W.Cywiński, J.R Bilski

09-11.01.91.- Egzaminy dodatkowe

W wyniku egzaminów uprawnienia zdobyli:

 1. Jacek Brachmański 855
 2. Tadeusz Bratek 856
 3. Danuta Daroszewska 857
 4. Kazimierz Kachel 858
 5. Krystyna Karge 859
 6. Leszek Klisz 860
 7. Leszek Kranz 861
 8. Barbara Lepiarczyk 862
 9. Sławomir Nowicki 863

10.Anna Piątek 864

11.Stefan Szymura 866

12.Marek Śpiewak 867

 

7.12.90. – Wręczenie legitymacji przewodnickich

18-20.01.91. – Blachowanie

 

W II terminie uprawnienia zdobyli:

 1. Anna Bielecka 878
 2. Andrzej Dyczak 879
 3. Małgorzata Gładkowska 880
 4. Romuald Romanowski 881

 

Liczba przewodników nauczycieli zwiększyła się z trzech do dziewięciu.

18.01.92. – Blachowanie II grupy: Zakopane – punkt informacyjny TPN przy Rondzie.

 

Po zakończeniu IV kursu liczba przewodników wynosi 67 osób (przybyło 16 przewodników). Zmarli: Andrzej Bigaj, Józef Jarosz, Zygmunt Rychlicki, Kazimierz Tendera i Mieczysław Żagan.

 

Wyjechali: Jan Giza, Marek Jenner, Zbigniew Karge, Norbert Rekus, Anna Słowik.

Łącznie w wyniku 4 kursów przeprowadzonych w Gliwicach uprawnienia zdobyło 83 przewodników, z czego czterech zdawało w grupach innych (W. Brol, T. Frąk, Cz. Kłose i T. Piotrowski).

W grudniu 1991 Edward Puchlerski zdał egzamin na I klasę.

 

 

V Kurs na uprawnienia przewodników tatrzańskich

Z inicjatywy Oddziału Miejskiego PTTK w Gliwicach z myślą o wykształceniu kadry przewodników, przystąpiono do organizacji V kursu 1993 roku.

Kierownikiem kursu został: Tadeusz Szczerba, a jego zastępcą Marian Kunicki. Zajęcia teoretyczne na kursie odbywały się w siedzibie OM PTTK w Gliwicach. Wykłady i ćwiczenia prowadzili:

Danuta Daroszewska - pierwsza pomoc

Małgorzata Gładkowska - historia Podtarza,

Wojciech Gąsienica Byrcyn - ochrona przyrody

Maciej Pawliowski - taternictwo, ratownictwo, historia poznania Tatr

Marian Kunicki topografia i drogi dojazdowe Tatr i Podtatrza, metodyka

Paweł Skawiński - przyroda Tatr

Leszek kranz - geografia Tatr

Józef Pitoń - folklor, etnografia

Tadeusz Szczerba - topografia Tatr

Janusz Baranek - ćwiczenia z taternictwa

 

Egzaminy

Kursantów egzaminowała komisja w składzie: Władysław Cywiński (przewodniczący), Jacek Radosław Bilski, Jan Krupski, i Paweł Skawiński.

W wyniku egzaminów uprawnienia zdobyli:

 1. Tomasz Rospond 933
 2. Sławomir Stąpel 934
 3. Beata Ciosek - Przednówek 942
 4. Adam Gomola 952

 

Liczba przewodników nauczycieli zwiększyła się z trzech do dziewięciu.

09.12.1995 – Przyrzeczenie złożyli nowi przewodnicy w obecności Jana Krupskiego i Zdzisława Kirkina Diżędzielewicza

 

Po zakończeniu V kursu liczba przewodników wynosi 71 osób (przybyło 4 przewodników). Zmarli: Andrzej Bigaj, Józef Jarosz, Zygmunt Rychlicki, Kazimierz Tendera i Mieczysław Żagan, Edward Puchlerski ( pod Elbrusem Kaukaz).

 

Łącznie w wyniku 4 kursów przeprowadzonych w Gliwicach uprawnienia zdobyło 87 przewodników, z czego czterech zdawało w grupach innych (W. Brol, T. Frąk, Cz. Kłose i T. Piotrowski).

W grudniu 1994 Leszek Kranz zdał egzamin na II klasę.

 

 

VI Kurs na uprawnienia przewodników tatrzańskich

Z inicjatywy Oddziału Miejskiego PTTK w Gliwicach z myślą o wykształceniu kadry przewodników, przystąpiono do organizacji VI kursu w 1998 roku.

Kierownikiem kursu został: Tadeusz Szczerba, a jego zastępcą Marian Kunicki. Zajęcia teoretyczne na kursie odbywały się w siedzibie OM PTTK w Gliwicach. Wykłady i ćwiczenia prowadzili:

Danuta Daroszewska - pierwsza pomoc

Małgorzata Gładkowska - historia Podtarza,

Wojciech Gąsienica Byrcyn - ochrona przyrody

Władysław Cywiński - taternictwo, ratownictwo, historia poznania Tatr

Marian Kunicki topografia i drogi dojazdowe Tatr i Podtatrza, metodyka

Paweł Skawiński - przyroda Tatr

Leszek kranz - geografia Tatr

Józef Pitoń - folklor, etnografia

Tadeusz Szczerba - topografia Tatr

Janusz Baranek - ćwiczenia z taternictwa

 

Egzaminy

Kursantów egzaminowała komisja w składzie:, Piotr Konopka. Maciej Pawlikowski, Jan Roj, Paweł Skawiński (przewodniczący.

W wyniku egzaminów uprawnienia zdobyli:

 1. Stanisław Chwastek

2 Grzegorz Marszałek

 1. Krzysztof Pająk
 2. Michał Wieczorek
 3. Dariusz Sowiński
 4. Michał Spek
 5. Ewa Lewicka

8 Aleksander Niżnikiewicz

Blachowanie odbyło się 04.04.2003 na Polanie Rusinowej oraz 23.11.2003 na Harendzie w Zakopanem.

Po zakończeniu VI kursu liczba uprawnień przewodnickich uzyskanych w naszym kole wynosiła przewodników wynosi 95 osób (przybyło 8 przewodników). Stan Koła jest tylko teoretyczny ponieważ duża część przewodników nie zweryfikowało swoich uprawnień w 2000 roku oraz część przewodników zweryfikowanych nie prowadzi aktywnej działalności przewodnika tatrzańskiego.

 

Łącznie w wyniku 6 kursów przeprowadzonych w Gliwicach uprawnienia zdobyło 95 przewodników, z czego czterech zdawało w grupach innych.

 

Zebrania szkoleniowe koła

Oprócz wycieczek bardzo ważną rolę w doskonaleniu przewodników odgrywają

Zebrania szkoleniowe najczęściej prowadzone przez członków Koła. Na zebraniach tych

oprócz spraw organizacyjnych w programie znajdowały się:

 • prelekcje połączone z wyświetlaniem przeźroczy i filmów dotyczących Tatr i innych gór świata;
 • spotkania z wybitnymi ludźmi Tatr, autorami przewodników i opracowań naukowych, pracownikami parków narodowych, TOPR-u oraz WOP-u, działaczami Związku Podhalan. Wśród nich byli: Witold Henryk Paryski, Zofia Radwańska-Paryska, Kazimierz Dziób, Eugeniusz Strzeboński, Tadeusz Staich, Jan Krupski, Jerzy Zembrzuski, Wojciech Gąsienica Byrcyn.
 • wykłady i ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa turystów na wycieczkach i imprezach turystycznych:
 • dokształcanie z metodyki prowadzenia grup wycieczkowych i ochrony przyrody.

Ważną pozycją podczas wycieczek na Podtatrzu było spotkanie z folklorem. Często gościliśmy zespoły góralskie taneczne i muzyczne. Śpiewali i tańczyli dla nas członkowie zespołów z Murzasichla, Lipnicy Wielkiej, Jabłonki, Poronina i Kościeliska.

W szkoleniu przewodników bardzo dużą rolę odegrały opracowane przez naszych

przewodników materiały szkoleniowe. Opracowali je Marian Kunicki i Tadeusz Szczerba.

Wydali przewodnik po Słowackich Tatrach Zachodnich oraz mapę grzbietową Tatr. Marian Kunicki wydał również: Trasy turystyczne na Słowackim Podtatrzu. Pozycje te cieszą się uznaniem również przewodników innych kół.

Niezwykle ważną rolę spełniają przewodnicy prowadząc wycieczki organizowane przez biura podróży, najczęściej w Gliwicach i Zakopanem. Łącznie nasi przewodnicy obsłużyli bardzo dużo wycieczek zakładowych i szkolnych.

W okresie wakacji przewodnicy organizowali obozy wędrowne dla turystów kwalifikowanych i młodzieży szkolnej. Przewodnicy tatrzańscy byli organizatorami wielu imprez górskich – zakładowych i szkolnych m. In. Górskich Rajdów Młodzieży Szkolnej woj. Katowickiego, Rajdów Maturzystów, Rajdu „Babie Lato w Beskidach”, Rajdu Nauczycieli. Imprezy te były organizowane wspólnie z Komisją Turystyki Górskiej PTTK w Gliwicach.

Współpraca z innymi kołami przewodnickimi układała się bardzo dobrze. Szczególnie dobre stosunki łączyły nas z Kołem Zakopiańskim (w uznaniu zasług dla tej współpracy Tadeusz Szczerba, Marian Kunicki i Edward Puchlerski otrzymali odznakę środowiskową Koła w Zakopanem).

Bardzo żywe były kontakty z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Często

przedstawicieli Parku gościliśmy na naszych imprezach, często prowadzili wykłady na kursach, uczestniczyli w szkoleniach. Byli wśród nich dyrektorzy:

 • dr Wojciech Gąsienica Byrcyn
 • Jerzy Zembrzuski
 • Stanisław Czubernat
 • dr Paweł Skawiński

oraz pracownicy naukowi:, Wiesław Siarzewski i Wojciech Wyszyński.

Szkolenia prowadzone przez przedstawicieli parków: Tatrzańskiego i Pienińskiego pozwoliły na uzyskanie licencji do prowadzenia wycieczek.

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!