Koło Przewodników Tatrzańskich

im. Tadeusza Szczerby w Gliwicach

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Historia Koła

KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH im. Tadeusza Szczerby w Gliwicach

W dniu 25 lutego 1953 roku powołano do życia Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Gliwicach. Członkowie tego Koła obsługiwali również wycieczki udające się w Tatry. Kilkanaście lat później, 1967 roku, z inicjatywy Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej, której przewodniczącym był Tadeusz Szczerba, powstała myśl utworzenia w Gliwicach samodzielnego ośrodka przewodnictwa tatrzańskiego dla obsługi rosnącego ruchu wycieczkowego ze Śląska i Zagłębia.

Zaczęto od zorganizowania kursu przewodnickiego, który trwał od listopada 1967 do czerwca 1969 roku. Kierownikiem był Tadeusz Szczerba, mający uprawnienia przewodnika tatrzańskiego. W wyniku przeprowadzonych w październiku 1969 roku i w maju następnego roku egzaminów praktycznych przed Podkomisją Egzaminu Praktycznego w Tatrach i we wrześniu w Krakowie przed Komisją WKKFiT kurs ukończyło 14 osób. W międzyczasie do Koła doszedł z Katowic Zdzisław Kirkin – Dziędzielewicz, przewodnik tatrzański i instruktor alpinizmu. Tak więc Gliwickie Koło Przewodników Turystycznych, zrzeszając przewodników beskidzkich, sudeckich, terenowych i zakładowych, liczyło 16 przewodników tatrzańskich. Grupa ta uważała, że powinno powstać osobne koło, zrzeszające wyłącznie przewodników tatrzańskich. W wyniku starań Tadeusza Szczerby, na Walnym Zebraniu w dniu 29 stycznia 1973 roku uchwalono utworzenie Koła Przewodników Tatrzańskich przy Oddziale PTTK w Gliwicach. Prezesem Koła i przewodniczącym Komisji Szkoleniowej został Tadeusz Szczerba. Odtąd dążono systematycznie do powiększenia skromnego zasobu ośrodka przewodnickiego przez organizacje czterech kursów 1975-1976, 1978-1980, 1988-1990. W latach 1993-1995 i 1998-2001 były prowadzone dwa kursy eksternistyczne przez Tadeusza Szczerbę, Mariana Kunickiego i Małgorzatę Gładkowską. Wszystkie kursy i zajęcia eksternistyczne zgromadziły sporą liczbę osób interesujących się Tatrami. Po ostrej selekcji z liczby około 300 kursantów uprawnienia przewodnika tatrzańskiego uzyskało 95 osoby w tym zweryfikowanych w 2000 roku 54 osoby. Aktualnie czynnych przewodników z licencją jest 24 osób ( na dzień 31.10.2013 roku) przewodnicy: klasy II -2 osoby, klasy III -22 osoby.

Jako podstawę szkolenia przyjęto samokształcenie. W jego ramach członkowie Koła opracowują poszczególne tematy z zakresu topografii, etnografii, przyrody i przestawiają je na comiesięcznych spotkaniach. Zarząd kładzie duży nacisk na szkolenie praktyczne, w ramach którego organizuje każdego roku trzy wycieczki szkoleniowe: jedną w czerwcu na Spiszu, w sierpniu tygodniowy obóz w Słowackich Tatrach Wysokich (najczęściej prowadzili Edward Puchlerski, Tadeusz Kochański) oraz na przełomie września i października w Tatrach Zachodnich. Szkolenia prowadzili Tadeusz Szczerba, Marian Kunicki, Małgorzata Gładkowska, Bernard Heryszek.

Szkoleniem taternickim, także w skałkach w okolicach Zawiercia i Krakowa zajmowali się: Zdzisław Kirkin – Dziędzielewicz, Tadeusz Kochański Marek Zygmański. Obecnie obozy i szkolenia realizowane są w postaci jednodniowych i wielodniowych wyjazdów, których organizatorem są także Tatrzański Park Narodowy oraz Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego.

Od chwili założenia Koła obsłużyli kilkaset kilkudniowych wycieczek prowadząc na zlecenie BORTu PTTK, Orbisu i prywatnych biur podróży, także w pewnym okresie Koła Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem. Członkowie Koła współpracowali ściśle z Oddziałową Komisją Turystyki Górskiej PTTK przy organizowaniu i obsłudze masowych imprez, jak „Ogólnopolskie rajdy nauczycieli”, „Rajd młodzieży szkolnej”, „Rajdy Maturzystów Województwa Katowickiego”, itp. W kole jest kilkunastu nauczycieli, którzy w swoich szkołach prowadzili obozy i wycieczki młodzieży szkolnej po Tatrach Polskich i Słowackich.

Imprezy cykliczne Koła: Rozpoczęcie Sezonu Przewodnickiego, Zakończenie Sezonu Przewodnickiego, „ZUBEREC”- Bernard Heryszek jest wieloletnim kierownikiem tych wyjazdów, „Spotkania z Tatrami” – wspólnie z Biblioteką Politechniki Śląskiej w Gliwicach Koło organizuje spotkania z ciekawymi Ludźmi Turystyki - osoby odpowiedzialne za te spotkania: Jacek Sznirch, Romuald Romanowski, Marek Zygmański, Krzysztof Zioło-dyr. biblioteki, „Autorskie wyjazdy w góry Jacka Sznircha i Romka Romanowskiego po górach Polsko – Słowackich”.

Alpejskie wyjazdy Koła, których organizatorami byli Wiktor Salamon, Jacek Sznirch, Tadeusz Kochański, Jacek Bilski, Marek Zygmański.

Od początku istnienia Koła do marca 1985 roku prezesem Koła był Tadeusz Szczerba. Od marca 1985 do marca 1991 prezesem koła był Edward Puchlerski. Od marca 1991 do stycznia 2001 ponownie prezesem został Tadeusz Szczerba. Od stycznia 2001 do 20 marca 2015 prezesem Koła był Romuald Romanowski, natomiast Tadeusz Szczerba od roku 2001 do momentu śmierci w lutym 2003 był „Prezesem Honorowym Koła”.

 

Władze Koła Przewodników Tatrzańskich Gliwicach

im. Tadeusza Szczerby

w kadencji 2001-2005

Zarząd Koła:

Imię

Nazwisko

Funkcja

Romuald

Romanowski

prezes

Edmund

Mogielnicki

v-ce prezes

Iwona

Puchlerska

skarbnik

Marian

Kunicki

członek zarządu

Bernard

Heryszek

członek zarządu


w kadencji 2005-2009

Zarząd Koła:

Imię

Nazwisko

Funkcja

Romuald

Romanowski

prezes

Małgorzata

Gładkowska

v-ce prezes

Bernard

Heryszek

skarbnik

Marian

Kunicki

członek zarządu

Jacek

Bilski

członek zarządu

w kadencji 2009-2013

Zarząd Koła:

Imię

Nazwisko

Funkcja

Romuald

Romanowski

prezes

Jacek

Sznirch

v-ce prezes

Bernard

Heryszek

skarbnik

Marian

Kunicki

członek zarządu

Jacek

Bilski

członek zarządu

Tadeusz

Kochański

członek zarządu

Leszek

Kranz

członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Imię

Nazwisko

Edmund

Mogielnicki

przewodniczący

Krystyna

Karge

Wiesław

Ulatowski

w kadencji 2013-2016

Zarząd Koła:

Imię

Nazwisko

Funkcja

Romuald

Romanowski

prezes

Jacek

Sznirch

v-ce prezes

Bernard

Heryszek

skarbnik

Marian

Kunicki

członek zarządu

Jacek

Bilski

członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Imię

Nazwisko

Tadeusz

Kochański

przewodniczący

Leszek

Kranz

Andrzej

Dyczak

W kwietniu 2015 po śmierci prezesa Romualda Romanowskiego do czasu najbliższych wyborów funkcje p.o. prezesa przejął dotychczasowy v-ce prezes Antoni Jacek Sznirch.

Działalność Wydawnicza Koła: Tadeusz Szczerba wspólnie z Marianem Kunickim opracowali i wydali Mapę Grzbietową Tatr, Tatry Zachodnie – Słowacja - przewodnik”, „Słowackie Tatry Zachodnie – przewodnik turystyczny”, „Polskie Tatry Zachodnie – przewodnik turystyczny”, „Historię Słowacji”.

Tadeusz Szczerba wydał „Polskie Tatry Wysokie – przewodnik turystyczny”, „Słowackie Tatry Wysokie – przewodnik”, „Tatry Bielskie – przewodnik turystyczny”, „Choczańskie Wierchy i okolice – przewodnik turystyczny”.

Marian Kunicki opracował dla potrzeb szkoleniowych „Trasy turystyczne na Słowackim Podtatrzu –przewodnik autokarowy” oraz „Z historii przewodnictwa tatrzańskiego”.

Edward Maleta opracował; „Historia Koła”, „25 lat KPT w Gliwicach” Kronika Koła

Marek Zygmański autor i współautor przewodników turystycznych po Tatrach, Górach Choczańskich i Pieninach

Przewodnicy naszego Koła należą do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewodników Górskich UIMLA – 10 osób

Członkowie Koła organizowali wyjazdy w Alpy, Góry Afryki, Kaukaz, Andy. Oraz uczestniczyli w wyjazdach w Himalaje oraz Karakorum

W styczniu 2008 roku Koło przyjęło za patrona Tadeusza Szczerbę.

Nasze Koło Przewodnickie działa w ramach zorganizowanego przewodnictwa tatrzańskiego w Polsce. Jest zrzeszone w Centrum Przewodnictwa

Tatrzańskiego, uczestniczy w szkoleniach Tatrzańskiego Parku Narodowego - w wyniku czego nasi przewodnicy posiadają rekomendację TPN.

Siedziba Koła : Oddział Ziemi Gliwickiej PTTK, Rynek 11, 44-100 Gliwice.

Zebrania Koła odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca.

Działalność na terenie miasta Gliwice.

W ramach działalności popularyzatorskiej Koło Przewodników Tatrzańskich przy współpracy innych jednostek zorganizowało wiele spotkań i wystaw a do najważniejszych zaliczono:

 1. Spotkanie z Januszem Konieczniakiem autorem książki: Encyklopedia schronisk tatrzańskich, które odbyło się 19.10. 2010 roku w ramach „ Spotkań z Tatrami” organizowanym przez Bibliotekę Główną Politechniki Śląskiej i Koło Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej. Spotkanie prowadził Krzysztof Zioło dyrektor biblioteki i Romuald Romanowski prezes koła.

 1. W ramach cyklu „Spotkań z Tatrami” w Centrum Edukacyjno Konferencyjnym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w dniu 8.03.2011 odbyło się spotkanie autorskie z Michałem Jagiełło pt.: „TATRY – w samo serce”. Klasyka literatury tatrzańskiej :”Wołanie w Górach” także o moich poezjach ze śladami wspinania i ratowania: Tatry, Alpy, Kaukaz w zbiorach „ Goryczka słodyczka”, „Czas opowieści”, „Ciało i pamięć” – wiersze.

 1. W ramach cyklu „Spotkań z Tatrami” w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Politechniki Śląskiej 20. 06.2011 odbyło się spotkanie z Jerzym Kapłonem przewodnikiem, miłośnikiem gór i dyrektorem Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie zatytułowane „Turystyka górska na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej – zarys dziejów” . W Gliwicach posługując się przezroczami prelegent przedstawił stan badań nad przedwojenną turystyką górskią w Karpatach Wschodnich. Mówił o założeniu i działalności oddziałów Towarzystwa Tatrzańskiego: Czarnohorskiego w Stanisławowie, Kołomyi i Lwowie. Prezentował schroniska w Karpatach Wschodnich i omawiał eksploracje Karpat. Wystąpienie wywołało dyskusję, komentarze i wspomnienia.

 1. W dniu 10 października 2011 roku w auli V LO im. Andrzeja Struga w Gliwicach odbyła się sesja popularnonaukowa poświecona 40-leciu przewodnictwa tatrzańskiego w Gliwicach oraz upamiętnieniu działalności i dorobku Tadeusza Szczerby, wybitnego działacza turystyki górskiej, znawcy Tatr, autora przewodnikowego sześcioksięgu tatrzańskiego. Wśród gości zaproszonych na sesję byli m.in. członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK: Jerzy W. Gajewski – przewodniczący, Janusz Konieczniak – sekretarz i Andrzej Mazur. Tematyka referatów, które wygłaszali najbliżsi współpracownicy Tadeusza Szczerby, została tak dobrana, aby jak w najszerszy sposób przedstawić jego sylwetkę. Przedstawiono następujące tematy: Tadeusz Szczerba – długoletni przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej PTTK w Gliwicach ( Edward Maleta), 40 lecie powstania ośrodka przewodnictwa tatrzańskiego w Gliwicach ( Romuald Romanowski ), Tadeusz Szczerba – autor i współautor przewodników turystycznych i map grzbietowych po Tatrach i Podtatrzu ( Marian Kunicki, Ryszard M. remiszewski ), Tadeusz Szczerba – na górskich wędrówkach i imprezach turystyki górskiej z młodzieżą szkolną oraz imprezach szkoleniowych na uprawnienia przodownika turystyki górskiej i przewodnika tatrzańskiego ( Antoni Jacek Sznirch).

 1. W budynku Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w styczniu 2014 roku prezentowano wystawę fotograficzna przedstawiającą dzieje 40 lecia Koła Przewodników Tatrzańskich w Gliwicach. Wystawa przygotowana przez Romualda Romanowskiego była pierwotnie eksponowana w budynku TPN w Zakopanem przy okazji obchodów rocznicy 40 lecia KPT.

 1. W dniu 27.03.2009 roku podczas Targów Turystycznych „Glob 2009” Romuald Romanowski i Antoni Jacek Sznirch przedstawili wykład z prezentacją i prowadzili panel dyskusyjny dotyczący bezpieczeństwa w górach.

Lista Członków Koła na dzień 30.04.2015

II klasa

1. Leszek Kranz

2. Marian Kunicki

III klasa

 1. Bilski Jacek

 2. Brachmański Jacek

 3. Bratek Bolesław

 4. Bratek Tadeusz

 5. Brol Witold

 6. Daroszewska Danuta

 7. Dyczak Andrzej

 8. Gładki Marian (PTTK)

 9. Gładkowska Małgorzata

 10. Heryszek Bernard

 11. Kandzia Piotr

 12. Karge Krystyna

 13. Kłos Kornelia

 14. Kochański Tadeusz

 15. Kowalik Jan Maciej

 16. Lepiarczyk Barbara

 17. Lewicka Ewa

 18. Maleta Edward (PTTK)

 19. Mazgaj Józef

 20. Moszyński Wojciech (PTTK)

 21. Nogaś Jan

 22. Piątek Anna

 23. Poniatowski Michał

 24. Puchlerska Iwona

 25. Salamon Wiktor

 26. Siomkajło Alicja

 27. Smolec Bożena

 28. Sojka Czesław

 29. Spek Michał

 30. Szczerba Piotr

 31. Sznirch Jacek

 32. Śpiewak Marek

 33. Ulatowski Wiesław

 34. Woźnica Stanisław

 35. Zygmański Marek

 36. Zygmańska Barbara

 37. Żak Ignacy (PTTK)

Zmarli Członkowie Koła

1. Andrejew Leonid

2. Bigaj Andrzej

3. Danuta Dorna 11.10.2013

4. Gajos Kazimierz 20.11.2012

5. Jarosz Józef

6. Karge Zbigniew (kl.II)

7. Kirkin – Dziędzielewicz Zdzisław

(kl.II) 21.09.2013

8. Krajewska Helena 22.07.2008

9. Mogielnicki Edmund 15.01.2012

10. Orczyk Stanisław

11. Puchlerski Edward (kl.I)

12. Romanowski Romuald

20.03.2015

13. Rychlicki Zygmunt

14. Rykiert Zygmunt 27.09.2014

15. Sowiński Dariusz 12.08.2008

zginął na Muraniu

16. Szczerba Tadeusz (kl.I)

9.02.2003

17. Tendera Kazimierz

18. Żagan Mieczysław

Przewodnicy UIMLA

1. Jacek Brachmański

2. Jacek Bilski

3. Małgorzata Gładkowska

4. Bernard Heryszek

5. Tadeusz Kochański

6. Anna Piątek

7. Romuald Romanowski

8. Jacek Sznirch

9. Wiktor Salamon

10.Marek Zygmański

Członkowie Honorowi Kola

1. Gąsienica Byrcyn Wojciech

2. Czubernat Stanisław

3. Dziób Kazimierz

4. Krupski Jan

5. Kuchtiak Ignac

6. Paryska Zofia

7. Paryski Witold Henryk

8. Rychlicka Halina

9. Staich Tadeusz

10. Józef Węgrzyniak O. Leonard

Dominikan

11. Zembrzuski Jerzy

12. Janusz Konieczniak

13. Krzysztof Kulesza

14. Wojciech Marczułajtis

15. Paweł Skawiński

16. Apoloniusz Rajwa

VI Kurs na uprawnienia przewodników tatrzańskich

Z inicjatywy Oddziału Miejskiego PTTK w Gliwicach z myślą o wykształceniu kadry przewodników, przystąpiono do organizacji VI kursu w 1998 roku.

Kierownikiem kursu został: Tadeusz Szczerba, a jego zastępcą Marian Kunicki. Zajęcia teoretyczne na kursie odbywały się w siedzibie OM PTTK w Gliwicach. Wykłady i ćwiczenia prowadzili:

Danuta Daroszewska - pierwsza pomoc

Małgorzata Gładkowska - historia Podtarza,

Wojciech Gąsienica Byrcyn - ochrona przyrody

Władysław Cywiński - taternictwo, ratownictwo, historia poznania Tatr

Marian Kunicki topografia i drogi dojazdowe Tatr i Podtatrza, metodyka

Paweł Skawiński - przyroda Tatr

Leszek Kranz - geografia Tatr

Józef Pitoń - folklor, etnografia

Tadeusz Szczerba - topografia Tatr

Janusz Baranek - ćwiczenia z taternictwa

Egzaminy

Kursantów egzaminowała komisja w składzie:, Piotr Konopka. Maciej Pawlikowski, Jan Roj, Paweł Skawiński (przewodniczący).

W wyniku egzaminów uprawnienia zdobyli:

1. Stanisław Chwastek

2 Grzegorz Marszałek

3. Krzysztof Pająk

4. Michał Wieczorek

5. Dariusz Sowiński

6. Michał Spek

7. Ewa Lewicka

8 Aleksander Niżnikiewicz

Blachowanie odbyło się 04.04.2003 na Polanie Rusinowej oraz 23.11.2003 na Harendzie w Zakopanem.

Po zakończeniu VI kursu liczba uprawnień przewodnickich uzyskanych w naszym kole wynosiła przewodników wynosi 95 osób (przybyło 8 przewodników). Stan Koła jest tylko teoretyczny, ponieważ duża część przewodników nie zweryfikowała swoich uprawnień w 2000 roku oraz część przewodników zweryfikowanych nie prowadzi aktywnej działalności przewodnika tatrzańskiego.

Łącznie w wyniku 6 kursów przeprowadzonych w Gliwicach uprawnienia zdobyło 95 przewodników.

Uroczystości rocznicowe:

Koło Przewodników Tatrzańskich w Gliwicach

30-te urodziny Koła Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby w Gliwicach

27 stycznia 2003 roku minęło 30 lat od chwili powstania Koła Przewodników Tatrzańskich w Gliwicach. Po pierwszym kursie w roku 1970 i pomyślnie zdanym egzaminie przewodnickim przez 14 osób, Tadeusz Szczerba rozpoczął żmudne, jak się później okazało starania o utworzenie odrębnego Koła. Było to możliwe dzięki życzliwości i przychylnym stosunkom wykładowców ma kursie, a zarazem egzaminatorów: Tadeusza Staicha, Zofii Radwańskiej-Paryskiej, Witolda H. Paryskiego, Jana Krupskiego, Kazimierza Dzióba i Jerzego Zembrzuskiego. Z czasem wszyscy wymienieni zostali Członkami Honorowymi naszego Koła.

Kroniki Kołowe milczą na temat rocznic Koła w pierwszym 10-leciu jego istnienia.

15–lecie Koła było świętowane w maju 1988 roku w schronisku PTTK na Polanie Chochołowskiej, a wśród zaproszonych gości byli: dr Paryski, Maciej Pinkwart i Jerzy Zembrzuski, miały miejsce wycieczki szkoleniowe na Wołowiec, w Dolinę Jarząbczą i Lejową.

20-lecie Koła było również obchodzone w schronisku PTTK na Polanie Chochołowskiej w czerwcu 1993 roku. Wśród zaproszonych gości byli: Stanisław Czubernat, Jan Krupski, Jacek Nodzyński, Marian Ferster, Artur Mida. Do dziś pamiętamy nocne dojście do schroniska z licznymi „obozami” po drodze, a także dwa dni później burzę z wielką ulewą, która nas dopadła w różnych zakątkach górnych pięter Chochołowskiej i jak się później okazało narobiła ona dużych szkód w przyrodzie.

25-lecie to już rok 1998. Lecie było obchodzone w dwóch turach: w maju w Poroninie oraz w październiku w Zubercu. Obchody na Podhalu rozpoczęły się naszą wielką, wspólną wizytą z „muzyką” na Kozińcu u państwa Paryskich. Wśród gości zaproszonych towarzyszyli nam: Jan Krupski, Marian Ferster, Jerzy Bortnik, Tadeusz Bujak, Zygmunt Bracławik. W jesiennym Zubercu byli z nami przyjaciele z Zakopiańskich Kół, słowaccy przyjaciele z TANAPu, HORSKIEJ SŁUŻBY i starosta Zuberca. Obchody uświetniła „muzyka” Ludwika Młynarczyka z Lipnicy Małej na Orawie.

30-lecie Koła odbyło w listopadzie 2003 roku w Zakopanem, było połączone z przyjęciem przez nasze Koło patrona oraz blachowaniem nowych przewodników.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się 22 listopada o godz. 1100 mszą św. w Starym Kościółku przy ul. Kościeliskiej, którą odprawił O. Leonard z Wiktorówek, a uświetnił swoim śpiewem tenor Operetki Śląskiej w Gliwicach Jan Maria Dyga. Następnym punktem obchodów było uroczyste spotkanie w Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego, które rozpoczęło się o godz. 1330. W trakcie tego spotkania gliwickie Koło Przewodników Tatrzańskich przyjęło za swojego patrona Tadeusza Szczerbę. Zmarły w zeszłym roku Tadeusz Szczerba był czołową postacią gliwickiego ośrodka przewodnictwa tatrzańskiego.

Następnie Romuald Romanowski - prezes KPT w Gliwicach nadał Marianowi Kunickiemu za swoje zaangażowanie i długoletnią działalność na rzecz koła jako pierwszemu tytuł “ZASŁUŻONY DLA KOŁA PRZEWODNIKÓW TARZAŃSKICH w Gliwicach”, także prezes Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej” - Ilona Ulatowska wręczyła aktywnym przewodnikom pamiątkowe dyplomy z okazji 50-lecia powstania Oddziału PTTK. Z okazji naszego jubileuszu zostały wręczone zaproszonym gościom medale pamiątkowe naszego Koła specjalnie przygotowane na tę okazję.

40-te urodziny Koła Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby w Gliwicach

W dniu 29-11 do 01.12.2013 odbywała się sesja wyjazdowa poświęcona 40 rocznicy powstania Koła Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby w Gliwicach. W sesji udział brali przewodnicy tatrzańscy, władze oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, zaprzyjaźnione Koła Przewodników Tatrzańskich z Zakopanego, Karkowa i Katowic oraz zaproszeni goście. Głowna cześć sesji odbywała się 30 listopada w Centrum Edukacyjnym Tatrzańskiego Parku Narodowego przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem. Wśród gości zaproszonych byli: dr Paweł Skawiński - dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego; Jerzy Gajewski - przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK; dr Krzysztof Kulesza – prezes Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego; Jerzy Kapłon – dyrektor Centralnego Ośrodka Turystki Górskiej PTTK; Apoloniusz Rajwa – przewodnik tatrzański, grotołaz, wybitny znawca Tatr i taternictwa jaskiniowego; Wojciech Marczułajtis - wiceprezes Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich im. Klimka Bachledy w Zakopanem; Janusz Konieczniak – sekretarz KTG ZG PTTK były Prezes KPT im Macieja Sieczki w Krakowie; Janina Lelito Zimochocka - prezes Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach; Maciej Bielawski - prezes SPT im Klimka Bachledy w Zakopanem; Marek Pęksa -prezes Klubu Przewodników Tatrzańskich przy TPN; Maciej Florys - prezes Akademickiego Kola Przewodników im Zofii i Henryka Paryskich w Krakowie; Artur Mida - prezes Koła Przewodników Tatrzańskich im Macieja Sieczki w Krakowie; Robert Piwkowski -prezes Koła Przewodników Tatrzańskich im Janusza Chmielowskiego w Katowicach; dr Joanna Widlarz-Popiołek - prezes Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich „LIDER”.

Sesję poprowadził Romuald Romanowski – prezes Koła Przewodników Tatrzańskich im Tadeusza Szczerby w Gliwicach. Swoją grą i muzyką uroczystość uświetnił Andrzej Frączysty z Zakopanego wraz z Kapelą. Sesja rozpoczęła się o godzinie 15.00 i trwała do godziny 18.00.

Podczas sesji przedstawiono historię koła, wkład naszego koła w rozwój przewodnictwa tatrzańskiego oraz wygłoszono prelekcję o patronie naszego Koła Tadeuszu Szczerbie – twórcy przewodnictwa tatrzańskiego w Gliwicach, autora przewodników o tematyce tatrzańskiej. Szczególne wzruszające było wystąpienie jego bliskiego przyjaciela Mariana Kunickiego – wybitnego przewodnika tatrzańskiego, współautora wraz z Tadeuszem Szczerbą przewodnika „Słowackie Tatry Zachodnie”, pionierskej pracy cenionej w Polsce i na Słowacji.

W trakcie sesji wręczono pięciu osobom przyznany przez Koło tytuł HONOROWEGO PRZEWODNIKA: dr Pawłowi Skawińskiemu, Wojciechowi Marczułajtisowi, Apoloniuszowi Rajwie, dr Krzysztofowi Kuleszy oraz Januszowi Konieczniakowi. W uzasadnieniu przyznania tego tytułu podkreślano duży wkład ww. osób w rozwój naszego Koła. Oczywiście przy takiej rocznicy nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu. W połowie sesji wniesiono dwa torty w wymiarach 40cm x 70cm, wykonane przez najsłynniejszą cukiernię w Zakopanem - „Samanta”. Wielkość tortu była stosowna do ilości uczestników. Ze względu na otwarty charakter sesji szacujemy, że w naszej sesji wzięło udział około 70 osób. Zarówno w sobotę oraz niedzielę odbyły się wycieczki. W sobotę zwiedzaliśmy „Rewitalizowane Zakopiańskie Kuźnice” – wycieczkę tę poprowadził przewodnik tatrzański naszego koła dr Antoni Jacek Sznirch. W niedzielę podziwialiśmy piękne widoki Doliny Kościeliskiej w zimowej scenerii i słońcu. Tę wycieczkę prowadził także przewodnik naszego koła Bernard Heryszek. W niedzielę w godzinach popołudniowych wróciliśmy do Gliwic. Obchody rocznicowe naszego Koła zakończyły się 29 stycznia 2014.

Oprócz sesji ważną częścią naszych obchodów była okolicznościowa wystawa o naszym Kole, obrazująca historię, wkład w rozwój przewodnictwa tatrzańskiego oraz nasze górskie dokonania. Wystawa została przygotowana przez Romualda Romanowskiego. Wystawa była dostępna do zwiedzania w styczniu 2014 w gmachu Biblioteki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z okazji naszej rocznicy przygotowano także „MEDAL CZTERDZIESTOLECIA”

Organizując tą sesję chcieliśmy zaakcentować naszą obecność w środowisku turystycznym oraz przedstawić dorobek Koła, oraz sylwetki czołowych przewodników tatrzańskich z naszym patronem Tadeuszem Szczerbą oraz Marianem Kunickim na czele, a także przybliżyć nasze Koło wszystkim sympatykom i turystom, którzy biorą udział w organizowanych przez nas górskich wycieczkach.

40 LAT KOŁA PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH
IM. TADEUSZA SZCZERBY W GLIWICACH

Our website is protected by DMC Firewall!